Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Bevolkingsomvang India wordt groter dan China


In 2005 woont 37,4% van alle mensen op aarde in slechts twee landen, China en India. China heeft in 2005 de grootste bevolkingsomvang, ongeveer 1.316 miljoen mensen. India heeft in 2005 ongeveer 1.103 miljoen inwoners.

The VN Population Division presenteert zijn voorspellingen met betrekking tot bevolkingsgroei in een rapport met jaarlijkse herziening, de World Population Prospects. Onderstaande tabel is samengesteld op basis van de "medium-variant" uit de herziene versie van 2004. De getallen zijn gepresenteerd in eenheden van 1000 mensen.

voorspelling inwonersaantal van India en China tot 2050

De bevolking van China zal volgens de voorspelling in de komende 45 jaar met slechts 6% toenemen, tot ongeveer 1.392 miljoen mensen. Vanaf 2030 is er volgens de voorspelling in China zelfs sprake van een bevolkingsafname. De bevolking van India groeit in dezelfde periode met 44%, tot een bevolkingsomvang van 1.593 miljoen mensen in 2050.

2030: bevolkingsomvang India wordt groter dan China

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van de bevolkingsomvang van China en India nogmaals weergegeven. Vanaf 2030 heeft India een grotere bevolkingsomvang dan China, alhoewel ook in India de bevolkingsgroei na 2030 een lichte afname vertoont.


Bron: VN, World Population Prospects, 2004 revisionGerelateerde artikelen:
VN prognose wereldbevolking tot 2050
Volgens dezelfde medium variant groeit de totale wereldbevolking tot 2050 met 40%.  
BRIC-economieŽn worden machtiger dan G6
Nog voor 2040 wordt het gezamelijke BNP van BraziliŽ, Rusland, India en China groter dan het totale BNP van de G6. In 2050 is China 's werelds grootste economie en India de nummer 3.  
Voorspelling Keystone India
De verwachtingen voor economische groei van India zijn groter dan die van China als direct gevolg van de demografische verschillen.  
Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten
De bevolkingsgroei van AziŽ tot 2050 ligt met 36% iets onder het gemiddelde van de wereldbevolking. De bevolkingsgroei in Afrika is explosief.  
Bevolkingsgroei Nigeria en Pakistan
Terwijl de bevolking van India met 44% groeit, neemt de bevolking van Pakistan met 93% toe.