Economische ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Economische
    ontwikkeling

     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Verwachting herstel Nederlandse economie
door Rolf Schuttenhelm

Volgens het Centraal Economisch Plan 2006 van het CPB is de uitzonderlijk lange periode van laagconjunctuur in 2006 voorbij. Voor het jaar 2006 wordt verwacht dat de economie met 2,75% zal groeien en in 2007 zelfs met 3%. Voor het eerst sinds jaren zal de Nederlandse economie sneller groeien dan het gemiddelde van het eurogebied. De consumptie, uitvoer en invoer herstellen en voor het eerst sinds het jaar 2000 verbetert de concurrentiepositie zich weer.

De positieve veranderingen zullen ook voor de burger merkbaar zijn, onder andere door een verwachte verbetering van de arbeidsmarkt en de koopkracht. De werkgelegenheid neemt weer toe sinds eind 2005 en het herstel zal zich in 2006 en 2007 voortzetten, waardoor de werkloosheid zal dalen. De koopkracht zal zowel in 2006 als in 2007 met 1 procent toenemen. Als verder gevolg is de overheidsbegroting voor 2007 volgens het CPB ongeveer in evenwicht.

Het gaat economisch beter met het hele eurogebied, gemiddeld wordt een economische groei van 2,25% verwacht, 0,5% lager dan Nederland dus. Ook voor de rest van het eurogebied zijn de vooruitzichten voor 2007 goed. Bij het optreden van de verwachte olieprijsdaling zou de inflatie licht dalen en de consumptie verder toenemen. Bestedingen vanuit Duitsland kunnen venewel lager uitvallen door een begrotingsbeleid dat is gericht op bezuinigingen aldaar. Een verwachte koersdaling van de euro van 1,24 dollar naar 1,20 dollar zouden de arbeidskosten per eenheid product in de eurozone verlagen, hetgeen ten goede komt aan de concurrentiepositie. Mede daarom zal de Nederlandse uitvoer stijgen.

Ook de binnenlandse bestedingen zullen aanzienlijk bijdragen aan de economische groei. Volgens de voorspelling van het CPB zal de particuliere consumptie in 2006 en 2007 met 1,25% toenemen. De bedrijsinvesteringen zullen in 2006 zelfs met 8% groeien en in 2007 met 5%.

Centraal Planbureau
Ontwikkeling BBP Nederland en eurogebied.


In bovenstaande figuur is de ontwikkeling van het bruto binnenlands product weergegeven voor de periode 1990 tot 2007, voor Nederland en voor het hele Eurogebied. Na de hoogconjunctuur van het midden en het einde van de jaren '90 en na de recessie van het begin van de 21e eeuw, is nu duidelijk herstel van de economie zichtbaar. In de grafiek is ook zichtbaar dat de Nederlandse economie in vergelijking met het gemiddelde van het eurogebied relatief sterk heeft geleden onder de recessie maar voor 2006 en 2007 ook een sterkere economische groei verwacht dan de rest van Europa.

Ook de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is gunstig. Het aantal werkzoekenden daalt, het aantal banen stijgt. Volgens het CPB zal de komende twee jaar de werkgelegenheid sterk toenemen, waardoor het aantal werklozen met 115 duizend personen zal afnemen.

Ontwikkeling werkloosheid Nederland en eurogebied.


In de bovenstaande figuur is de ontwikkeling van de werkloosheid van Nederland en het eurogebied weergegeven voor de periode van 1990 tot 2007. Kernmerkend is de werkloosheid in Nederland steeds lager dan gemiddeld voor het eurogebied. Tussen 2005 en 2007 zal volgens de voorspelling de Nederlandse werkloosheid dalen van 6,4 naar 5% van de beroepsbevolking.Bron: Centraal Economisch Plan 2006 - Hoofdstuk 1. CPB, maart 2006.Gerelateerde artikelen:
Voorspelling wereldeconomie 2006.
Niet alleen in Nederland of Europa, ook wereldwijd herstelt de economie.