HOESNEL.nl

Ontwikkelingen verlopen in de tijd, wij zijn altijd tot een voorspelling bereid.


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
Trends & Projecties
Publicaties
Wie zijn wij?

Bram Hillebrand
Student Geologie aan de Universiteit Utrecht. Schrijft voor Hoesnel.nl over ontwikkelingen met betrekking tot fossiele brandstoffen.

Floris Visser
Student Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zoekt en verslaat kwantificeerbare trends in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ilona Stoker
Student Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam met de specialisatie minderheidstalen. Schrijft over langlopende ontwikkelingen met betrekking tot minderheidstalen, dialecten en andere uitingen van autochtone culturele identiteit in Nederland en Europa.

Loes Buijze
Student Geologie aan de Universiteit Utrecht. Volgt ontwikkelingen met betrekking tot zowel nieuwe als oude energie en doet daar voor deze site verslag van.

Pepijn Bakker
Student Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in Kwartairgeologie. Ge´nteresseerd in de relatie tussen klimaatcycli op grotere tijdschaal en de huidige klimaatverandering.

Rob van Zon.
Alumnus Diergeneeskunde en fulltime dierenarts. Doet verslag van ontwikkelingen met betrekking tot overdraagbare dierziekten voor het hoofdstuk Mens & Dier.

Robin Mulder
Alumnus Algemene Sociale Wetenschappen, tegenwoordig werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Schrijft voor Hoesnel.nl over sociaal-maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Ook betrokken bij het maken van statistische analyses voor onze dienst Trends & Projecties.

Rolf Schuttenhelm
Student Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht en initiator van Hoesnel.nl. Probeert het verband te schetsen tussen demografie, economie, energie en milieu. Tevens auteur van serie over landschapsontwikkeling.

Vincent Balk
Student Milieu-natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Schrijft en redigeert voor het hoofdstuk Mens & Milieu.Ook journalistieke ambities?