Energie ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
7 oktober 2007

  Kernenergie kan luchtkwaliteit verbeteren

Langzaam maar zeker lijkt kernenergie verlost te raken van een imagoprobleem.

kerncentrale.

Straks vertelt de Sociaal Economische Raad ons of we nieuwe kerncentrales moeten bouwen als onderdeel van een duurzaam energiebeleid. Je zou denken van wel, als je appels met peren durft te vergelijken en de nadelen tegen de voordelen wegstreept. Zeker nu er weer een voordeeltje kan worden toegevoegd: kernenergie blijkt goed voor de volksgezondheid. En dat scheelt weer geld.22 februari 2007

  Toename duurzame energie te laag

Ondanks de ingebruikname van windpark Delfzijl-Zuid, de grootste van Nederland, en een stormachtig 2006. De doorbraak van biomassa laat op zich wachten.

Windturbines in landschap Friesland.
Landschap windenergie: klein windpark in Friesland.1 juni 2006

  Stroomstoringen

Het Nederlands midden- en kleinbedrijf heeft in 2005 door stroomstoringen 135 miljoen euro schade geleden, die grotendeels niet valt te verhalen.

Verdere liberalisering van de elektriciteitsmarkt zou in de toekomst het risico op (grootschalige) stroomonderbrekingen kunnen verlagen.29 mei 2006

  Toekomst biomassa.

Nederlands onderzoek van het ECN en Wageningen richt zich op bioraffinage, met het doel het rendement van biomassa te verhogen.

Biomassa: Koolzaad(-olie) en houtsnippers.

Op 16 juni 2006 organiseert het samenwerkingsverband een workshop over de toekomst van bioraffinage in Nederland. Klik hier voor meer informatie4 mei 2006

  Elektriciteitsprijs Nederland fors gestegen.

De Nederlandse elektriciteitsprijs is in 6 jaar tijd met 40% gestegen en ligt nu op meer dan 20 Eurocent per kWh. In vergelijking met de rest van de EU is dat duur.18 april 2006

  Modelberekening reserves ertsen en fossiele brandstoffen.

Eenvoudige modelberekening van de toereikendheid van fossiele brandstoffen en enkele ertsen. Geeft vooral een goede indruk van de complexiteit van spelende factoren. Voortvloeiende voorspellingen zijn per definitie onzeker en worden regelmatig opgeschoven.

Voorspellingen reserves mineralen 1970 en 1992.
Direct naar Engelstalig hoofdartikel 'Reserve lifetime predictions of some ores and fossil fuels'.17 april 2006

  The Big Leap: Utilities global survey 2006.
(PwC)


PricewaterhouseCoopers heeft recentelijk een analyse gemaakt van de toekomst van de energiesector op basis van interviews met 115 leiders van de grote energiebedrijven van de wereld.

De sector voelt zich belemmerd door overheden bij het opstellen van langetermijnplannen. Van de ondervraagden vindt 42% dat een achterstand bestaat bij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Om in de stijgende energiebehoefte te kunnen blijven voorzien heeft de sector tot 2030 een totale investering van 13.000 miljard dollar nodig. In de toekomst zal volgens het rapport een grote rol zijn weggelegd voor steenkool en kernenergie. De energiesector zou zich sterk moeten richten op technologische vooruitgang, om een hoge energieproductie te kunnen combineren met een verantwoord milieubeleid.10 maart 2006

  Wereld reserves fossiele brandstoffen

Analyse van de omvang en toereikendheid van de totale voorraad aardolie, aardgas en steenkool, met een onderverdeling tussen bewezen en speculatieve reserves en een overzicht van de geografische spreiding.

hoeveel olie zit er in?28 februari 2006

  Plafond gaswinning Groningen kost geld

Het productieplafond dat sinds de jaren '70 van de vorige eeuw door de politiek wordt toegepast bij de winning van aardgas uit het Groningenveld kost de staat mogelijk meer geld dan het oplevert. Het CPB heeft een kosten-baten-analyse gemaakt.

Lees hier het persbericht van het CPB.22 februari 2006

  Productie duurzame energie stijgt flink.
(CBS)


Van 2004 naar 2005 nam het aandeel van duurzame energie in de totale elektriciteitsproductie met 1,9 procent toe. Van alle verbruikte elektriciteit kwam in 2005 6,2% uit duurzame bronnen.

ontwikkeling duurzame energie

De belangrijkste ontwikkeling is een verdubbeling van de hoeveelheid biomassa, meegestookt in kolen- en gascentrales. Ook de productie van elektriciteit uit windenergie kende in 2005 een toename.

Lees ook: De markt voor duurzame energie groeit tot 2014 met meer dan 500%.10 januari 2006

  Kerncentrale Borssele uiterlijk in 2033 dicht.

kerncentrale Borssele

Het kabinet heeft een beslissing genomen. Gezien de stijgende olieprijs, politieke afhankelijkheid van olieimport en met het oog op de beperking van de uitstoot van CO2, een voor de hand liggende keus.  Voorspelling kernenergie tot 2025.

Olie wordt duurder, olie wordt schaarser. Onder invloed van bevolkingsgroei en groei van de wereldeconomie zal de totale energiebehoefte verder stijgen. Om broeikaseffecten te reduceren bestaat behoefte aan een nieuwe energiebron, die bij de opwekking van energie geen CO2 uitstoot. Is kernenergie de energiebron van de nabije toekomst?

Onder andere een analyse van de huidige situatie met betrekking tot kernenergie in Nederland en een vergelijking met geografische verschillen in de ontwikkeling van kernenergie in de wereld.  Misvattingen over Energie.

Wat is wel en wat is niet de nabije toekomst van de energiemarkt? Samenvatting van artikel van Philip J. Deutch. Deutch geeft commentaar op acht stellingen die hij als misleidend of onwaar ziet. Op weg naar duidelijkheid vertelt hij hoe het volgens hem wel zit en presenteert hij enkele alternatieve voorspellingen. "Hoe eerder wij ons realiseren dat onze mooie doelen niet haalbaar zijn, des te eerder kunnen we het hebben over echte oplossingen voor de energiecrisis."  Energieconsumptie tot 2025.

Hoe ontwikkelt de wereldwijde energieconsumptie zich in de periode tot 2025? Het EIA, een tak van de Amerikaanse overheid, voorspelt een toename van de wereldwijde energieconsumptie van 57% in de periode tussen 2002 en 2025. De belangrijkste oorzaak is de sterke groei van de economieŽn van AziŽ.  ITER stappenplan tot rendabele kernfusie.

Binnenkort wordt begonnen met de bouw van de ITER kernfusie centrale. Met die belangrijke stap voorwaarts wordt ook duidelijk hoe lang de weg is die nog moet worden gegaan. Voor 2050 zullen we kernfusie niet als energiebron beschikbaar hebben. Maar hoe langer we wachten met de ontwikkeling, hoe verder we die voorspelling voor ons uit kunnen schuiven.

IEA
ECN
EIA
Duurzame energie.nl
Energie.nl
MNP energie
Bits Of Science News