Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
20 maart 2007

  Immigratie Nederland blijft toenemen

Statistiek= "Twisting the numbers till they speak". Het CBS levert dagelijks een lading persberichten met kleine weetjes over ons en ons landje. Voor het echte nieuws moet je evenwel zelf aan de slag. Gelukkig beheert het CBS alle cijfers heel netjes en stelt het ons in staat tabellen te maken via hun dienst StatLine.

Het leverde twee grafieken op, met één conclusie: immigratie blijft stijgen.

Immigratie.

Met immigratie wordt overigens legale immigratie bedoelt. "Illegale immigratie" geeft nul hits in de zoekmachine van het CBS. Het is dan ook een vaag begrip en de bijbehorende cijfers liggen waarschijnlijk ergens in een laatje. Om het een en ander alvast wat in het daglicht te stellen presenteren wij een special van de hand van Robin Mulder over een verwant begrip: mensensmokkel.22 februari 2007

  'Ruimte voor krimp?' (RPB)

Bevolkingskrimp: een ongekende situatie met voor- en nadelen. Het Ruimtelijk Planbureau en het ministerie van VROM organiseren op donderdag 22 maart het symposium 'Ruimte voor krimp?'. Hoesnel.nl is vanzelfsprekend aanwezig en zal zich vooral spitsen op mogelijkheden voor het landschappelijk behoud in Nederland.24 mei 2006

  Naar een modern migratiebeleid

Het nieuwe Nederlandse migratiebeleid is soepeler in de verstrekking van verblijfsvergunnigen voor arbeidsmigranten, zonder hen direct aanspraak te geven op bijvoorbeeld de bijstand.

Migratiebeleid.

Met het nieuwe beleid hoopt het kabinet de toestroom van economische vluchtelingen naar de asielprocedure te verminderen en mensensmokkel tegen te gaan. De asielprocedure zelf blijft ongewijzigd.10 mei 2006

  Toename immigratie Nederland

Voor het eerst sinds 2001 is het aantal immigranten weer gestegen. De emigratie groeit ook, het geboortencijfer ligt historisch laag, maar dat geldt niet voor alle bevolkingsgroepen.8 mei 2006

  Arbeidsdeelname ouderen in Nederland

Het CBS meldt dat de arbeidsdeelname van 50-plussers in Nederland is toegenomen. Tussen 1996 en 2005 steeg het aantal ouderen met een betaalde baan met 32%.

Ontwikkeling arbeidsdeelname ouderen.13 april 2006

  De vergrijzing begroot

In de nieuwste begrotingsstudie naar de economische gevolgen van de vergrijzing, slaat het Centraal Planbureau een pessimistische toon aan. Omdat de vermogens van de pensioenfondsen lager worden ingeschat, zal het kabinet jaarlijks een groter deel van het BBP moeten besparen.

Kosten vergrijzing.

CPB-alternatieven: Uitstel van betaling, waarbij we de lasten pas later (en zwaarder) voelen. Of verhoging pensioenleeftijd.13 maart 2006

  "Vergrijzing vormt spookbeeld"
(De Club van Tien Miljoen)


Stichting De Club van Tien Miljoen pleit voor een duurzame bevolkingsomvang van Nederland. In dit artikel wordt gesteld dat het wel mee zal vallen met de gevolgen van de vergrijzing. De angst dat de kosten van de gezondheidszorg en pensioenvoorzieningen in de toekomst niet meer betaald kunnen worden, zou ongegrond zijn.

"Tegenover iedere 100 actieven in onze samenleving stonden er in 1997 152 niet-actieven. En van deze 152 waren er slechts 34 boven de 64 jaar. De conclusie is dat een relatief kleine groep actieven zorgt voor een relatief grote groep inactieven. De angst dat het aantal actieven in de toekomst te klein is om de kost te verdienen en de angst dat het aantal bejaarden te groot is om voor te zorgen wordt alleen al ontzenuwd door de grote arbeidsreserve."

In 1997 had slechts 41% van de bevolking een baan van meer dan 12 uur per week. De Stichting heeft berekend dat ook in het jaar 2040, wanneer de vergrijzing zijn hoogtepunt zou bereiken, eenzelfde arbeidsdeelname van slechts 41% voldoende zou zijn om de gehele bevolking te onderhouden. Het percentage inactieven zou dan moeten dalen van 22 naar 12%. Stimulering van de groei van het aantal geboorten en immigratie vindt de stichting onverantwoord.

Lees ook: Hoogtepunt vergrijzing rond 2037.  Aandeel allochtonen grote steden.

Prognose voor de ontwikkeling van het aandeel niet-westerse allochtonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tussen 2005 en 2015.  Zorgstelsel in 2020 onbetaalbaar.

Berekening van Roland Berger Strategy Consultants: Kosten zorg verdubbelen van 50 miljard in 2002, naar 100 miljard in 2020. Nederlanders moeten dan een kwart van hun inkomen betalen aan zorg. Beter gezegd: Het huidige zorgstelsel gaat failliet. Oorzaak is een combinatie van vergrijzing en technologische vernieuwing. De vergrijzing is onontkomelijk, maar je vraagt je af: Willen we die technische hoogstandjes eigenlijk wel?  Bevolkingsprognose 2050.

Tussen 2007 en 2037 neemt het aandeel van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 met 65% toe. Er wonen dan meer dan 4 miljoen ouderen in Nederland, op een totale bevolking van iets meer dan 17 miljoen mensen. De groep 65+ers zal groter zijn dan de groep 0 tot 20 jarigen. Na 2037 is er geen sprake van voortzettende vergrijzing. De bevolkingsomvang zal dan langzaam afnemen tot 16,9 miljoen in 2050.

CBS
NIDI
NVDemografie
Centraal Planbureau
Bits Of Science News