Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Bevolkingsprognose 2050
door Rolf Schuttenhelm

Onderstaande tabel is een detail uit de Kerncijfers van de bevolkingsprognose 2004 - 2050, opgesteld door het CBS. De hier gepresenteerde informatie heeft alleen betrekking op de totale bevolkingsomvang en de leeftijdssamenstelling.

toename en afname bevolking, leeftijdssamenstelling
In deze voorspelling neemt de totale bevolking gestaag toe van 16.360.820 in 2007 tot maximaal 17.044.000 in 2037, waarna er sprake zal zijn van een geleidelijke bevolkingsafname, tot de omvang van 16.905.910 in 2050.

Het absolute aantal 65+ ers is ook in de periode tot 2037 maximaal, namelijk 4.040.934, terwijl dat in 2007 nog 2.348.243 is. Dat is een toename van 72%. Na 2037 neemt het absolute aantal 65+ ers langzaam af tot 3.696.403 in 2050.

Wederom in de periode tot 2037 is ook het relatieve aandeel van de bevolkingsgroep van 65+ ten opzichte van de totale bevolking maximaal, namelijk 23,7% ten opzichte van een aandeel van 14,4% in 2007. Dat is een toename van 65%. Na 2037 neemt het aandeel zeer geleidelijk af tot 21,9% in 2050.

Volgens deze prognose vindt in de Nederlandse bevolking vergrijzing plaats tot 2037. Maar ook in de lange periode daarna zal de bevolkingssamenstelling dramatisch anders zijn dan de periode tot 2007, met een veel groter aandeel van ouderen en een grotere demografische druk.

Bron: CBS


Gerelateerde artikelen:
Zorgstelsel in 2020 onbetaalbaar
Genoemde vergrijzing is een van de oorzaken.
De vergrijzing begroot
Het CPB voorziet een begrotingstekort door vergrijzing bij ongewijzigd beleid.
"Vergrijzing vormt spookbeeld"
Volgens De Club van Tien Miljoen worden de gevolgen van de vergrijzing overdreven.