Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu

Artikelen:

bevolkingsomvang
VN prognose bevolkingsomvang Nederland 2050.
Van 2005 tot 2035 a 2040 lichte bevolkingsgroei, daarna lichte bevolkingsafname.  

etnische bevolkingssamenstelling
Aandeel allochtonen bevolking Rotterdam.
In de periode 2000-2005 neemt het aandeel van de allochtone bevolking met 5,1% toe. Nog 4,3% en er zijn evenveel allochtone als autochtone Rotterdammers.
Prognose bevolkingsgroepen Rotterdam 2017.
Rapport uit 2002, opgesteld door Centrum voor Onderzoek en Statistiek Rotterdam, met een vooruitberekening van de bevolkingssamenstelling voor het jaar 2017.
Aandeel allochtonen grote steden.
Prognose voor het jaar 2015: De groep niet-westerse allochtonen is in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de grootste.

migratie
Toename immigratie Nederland.
Voor het eerst sinds 2001 is er weer sprake van een kleine toename van de immigratie. Ook over de ontwikkeling van het aantal niet-westerse allochtonen.
Naar een modern migratiebeleid.
Uitgebreide samenvatting van het nieuwe immigratiebeleid van Nederland, dat zich meer richt op selectiviteit.
Immigratie Nederland blijft toenemen.
De na-oorlogse trend zal zich in de toekomst voortzetten.

vergrijzing
Zorgstelsel in 2020 onbetaalbaar.
Berekening van Roland Berger Strategy Consultants: Kosten zorg verdubbelen van 50 miljard in 2002, naar 100 miljard in 2020. Oorzaak is een combinatie van vergrijzing en technologische vernieuwing. Je vraagt je af: Willen we die technische hoogstandjes eigenlijk wel?
Bevolkingsprognose 2050.
Er valt maar een ding echt op: We worden oud. Massaal.
De vergrijzing begroot.
Volgens het CPB zal de vergrijzing leiden op lange termijn leiden tot een begrotingstekort. Het overheidsbeleid zou daarom nu moeten worden aangepast.
Arbeidsdeelname ouderen in Nederland.
Het aantal werkende 50-plussers is in tien jaar met 60% gestegen, doordat het aantal ouderen met 20% is gestegen en door een stijging van de arbeidsdeelname met 32%.