Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Arbeidsdeelname ouderen in Nederland
door Rolf Schuttenhelm

Het aantal 50-plussers met een betaalde baan is in Nederland de afgelopen tien jaar met maar liefst 60% gestegen. In 1996 had 1,0 miljoen 50-plussers een baan, tegenwoordig heeft 1,6 miljoen mensen ouder dan 50 een betaalde baan van 12 of meer uur per week. In 2005 was bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking 50 jaar of ouder, terwijl dat in 1996 nog 16% was.

CBS Arbeidsmarkt
Ontwikkeling arbeidsdeelname ouderen Nederland.
Ontwikkeling arbeidsparticipatie per leeftijdsklasse tussen 1996 en 2005.


Een deel van de toename van het aantal werkende ouderen wordt veroorzaakt door de vergrijzing van de bevolking. Het aantal personen van 50 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met 20% toe. Maar ook de arbeidsparticipatie van de ouderen in Nederland nam toe. Tussen 1996 en 2005 steeg de arbeidsdeelname van 28 naar 37%, een toename van 32%.

De arbeidsdeelname van vrouwen is nog steeds lager dan van mannen, maar het aandeel werkenden stijgt onder vrouwen wel sneller dan onder mannen. In de leeftijdsklasse van 50 tot 55 jaar heeft nu meer dan de helft van de vrouwen een betaalde baan.

Ontwikkeling arbeidsdeelname mannen en vrouwen.
Ontwikkeling arbeidsparticipatie mannen en vrouwen tussen 1996 en 2005.


Ondanks de toename ligt de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland aanmerkelijk lager dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. In de VS werkt 58% van de mannen van 60 tot 65 jaar, in Nederland 35%. Het aantal werkende vrouwen in dezelfde leeftijdsklasse is zelfs vier zo groot als in Nederland.


Bron: Kwart werkzame beroepsbevolking is 50-plus. CBS, mei 2006.


Gerelateerde artikelen:
De vergrijzing begroot
Analyse van het CPB met verschillende oplossingsrichtingen om aan de stijgende kosten van AOW-voorzieningen tegemoet te komen.
Bevolkingsprognose 2050
De vergrijzing bereikt in Nederland het hoogtepunt rond het jaar 2037.
Arbeidsdeelname ouderen VS
In de Verenigde Staten lag de arbeidsdeelname van ouderen al een stuk hoger, maar ook daar een forse toename.