Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Arbeidsdeelname ouderen VS
door Rolf Schuttenhelm

Volgens een recente publicatie van het Amerikaanse Population Reference Bureau is de arbeidsparticipatie van ouderen in de VS de afgelopen tien jaar flink gestegen. In de groep van 65 tot 70 jaar is het aantal werkende mannen met 26% toegenomen en het aantal werkende vrouwen zelfs met 42%. In de groep 65 tot 70 heeft nu meer dan eenderde van de mannen en bijna een kwart van de vrouwen een baan.

arbeidsparticipatie ouderen VS.
Arbeidsparticipatie per leeftijdscategorie VS voor 1994 en 2005. Bron: PRB

Opvallend is ook de toename van de arbeidsparticipatie van 70+ers. Het percentage mannen met een betaalde baan is in die leeftijdsgroep gestegen van 15,8 naar 20,7%. Van de vrouwen in die leeftijdsgroep werkt nu 12,8%. In 1994 was dat nog 8,7%. Het gaat daarbij niet alleen om kleine banen en deeltijdfuncties. Meer dan 10% van de groep 70 tot 75 jaar heeft in de Verenigde Staten zelfs een voltijd baan.

In Nederland ligt de arbeidsdeelname van ouderen veel lager. In de groep 65 tot 70 jaar heeft in Nederland in 2005 ongeveer 5% een baan. In de groep van 70 tot 75 jaar bedraagt de arbeidsdeelname ongeveer 2%. De arbeidsdeelname van 50-plussers is in Nederland wel toegenomen, tussen 1996 en 2005 maar liefst met 60%.


Bron: Full-Time Work Rises Among U.S. Elderly. Population Reference Bureau, april 2006.


Gerelateerde artikelen:
VN prognose wereldbevolking 2050.
De periode tot 2050 wordt gekenmerkt door een voortzettende groei. Wereldbevolking in 2050 afhankelijk van scenario 7,7, 9,1 of 10,6 miljard mensen.
De vergrijzing begroot
In Nederland staat de pensioenleeftijd stilaan ter discussie.Population RefBur