Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Immigratie Nederland blijft toenemen.
door Rolf Schuttenhelm

Door de decennia heen is de toestroom van immigranten onderhevig aan fluctuaties. In 1946 en 1950 bestond een piek door de toestroom van immigranten uit het voormalig Nederlands-IndiŽ. Ook in 1975 kwamen bovengemiddeld veel immigranten Nederland binnen, ditmaal ten gevolge van de onafhankelijkheid van Suriname. In de jaren 1979 en 1980 kwamen relatief veel gastarbeiders uit Marokko en Turkije naar Nederland, een ontwikkeling die halverwege de jaren '60 was begonnen. Ook aan het einde van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 is een piek zichtbaar in de immigratiecurve. Toen kwamen wederom relatief veel Turken en Marokkanen naar Nederland, ditmaal voornamelijk ten gevolge van gezinshereniging. In de periode tussen 2001 en 2005 is juist een afname van de immigratie waarneembaar, uiting gevend aan een toenemend restrictief immigratiebeleid in die periode. Ondanks de pieken en dalen is in de grafiek van de historische immigratie een duidelijke opwaartse trend waarneembaar.

CBS StatLine
CBS Allochtonen
Wiki Immigratie
Historische ontwikkeling immigratie Nederland.

Historische ontwikkeling immigratie Nederland. Bron: CBS StatLine

In 1960 kwamen ongeveer 45,4 duizend immigranten Nederland binnen. Sindsdien is hun aantal nooit meer zo laag geweest, waarbij de trendlijn ergens tussen de 133,4 duizend immigranten in 2001 en het relatief lage aantal van 92,3 duizend immigranten in 2005 doorloopt.

De verzamelde gegevens voor 2006 moeten nog door het CBS worden gepresenteerd, maar eerdere kwartaalcijfers indiceren dat de immigratie weer toeneemt. Ook na 2006 verwacht het CBS een toename van de instroom van immigranten die een voortzetting van de eerdere trend inhoudt, zoals zichtbaar in onderstaande figuur. Volgens die voorspelling zou de jaarlijkse immigratie in 2013 meer dan 124 duizend mensen bedragen.

Voorspelling immigratie Nederland.

Voorspelde immigratie Nederland. Bron:
CBS StatLineGerelateerde artikelen:
Toename immigratie Nederland.
Ingezoomd op de toename van 2006: de verschillende migrantengroepen en ook de emigratie.
Naar een modern migratiebeleid.
Wat ten grondslag ligt aan immigratie: migratiebeleid.
Hogere bevolkingsgroei wereld.
volgens de VN zou zonder de hoge immigratie de bevolkingsomvang van de Westerse wereld afnemen.