Energie ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Stroomstoringen
door Rolf Schuttenhelm

Sinds het jaar 2000 zijn de energiebedrijven in Nederland verplicht het aantal stroomstoringen te registreren. Vanaf dat moment nam het aantal stroomstoringen jaarlijks met ongeveer 14% toe tot 2003. In 2004 werd de trend doorbroken, het aantal storingen daalde met 1,8%, tot een jaartotaal van 16.436 stroomstoringen op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Het precieze aantal stroomstoringen in het afgelopen jaar, 2005, is nog niet bekend gemaakt door EnergieNed, de brancheorganisatie voor energiebedrijven in Nederland. Over de economische schade ten gevolge van stroomuitval in 2005, heeft onderzoeksbureau EIM onlangs een korte studie gepubliceerd, waarin wordt toegespitst op het midden- en kleinbedrijf.

Volgens EIM heeft het MKB het afgelopen jaar in totaal 135 miljoen euro schade opgelopen door onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening. Van alle MKB-ondernemers zegt 11% het afgelopen jaar schade te hebben geleden door stroomuitval, gemiddeld 549 euro per stroomstoring. Alleen bij grove schuld van de energiebedrijven, kunnen deze voor de schade aansprakelijk gesteld worden. MKB-ondernemers kunnen zich wel verzekeren tegen schade door stroomuitval. Ook zouden bedrijven kunnen investeren in een noodstroomvoorziening, gevoed door een aggregaat. Maar volgens de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), zijn veel maatregelen aan de kant van de afnemer economisch inefficiŽnt. Voldoende waarborging van de kwaliteit en capaciteit van netten en het op peil houden van de elektriciteitsproductiecapaciteit is volgens de VEMW daarom noodzakelijk.

Het grootste deel van de stroomstoringen in Nederland wordt veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij alleen de kleinere, ondergrondse leidingen kunnen worden beschadigd. Het effect op de stroomvoorziening is dan altijd lokaal. Grootschalige stroomstoringen, verspreid over een groot gebied, soms over landsgrenzen heen, kunnen alleen voorkomen bij beschadiging van het bovengrondse hoogspanningsnet of onderbreking van de elektriciteitsproductie.

Om het risico van grootschalige stroomstoringen op korte termijn te beperken adviseert het CPB dat de netwerkbeheerder, op kosten van de staat, reservecapaciteit zou moeten kopen bij de stroomproducenten. Als het principe van vrije marktwerking op de elektriciteitsmarkt verder is doorgevoerd, zouden de energiebedrijven in de toekomst zelf beter in staat zijn stroomstoringen te voorkomen, zo constateert het CPB. Als elektriciteit lokaal schaars is, zou direct de prijs omhoog moeten kunnen, waardoor (andere) aanbieders extra capaciteit kunnen leveren en een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening voorkomen kan worden.


bronnen:
- Energie in Nederland: Stroomstoringen. Energie.nl, 2004.
- 'De kassa's werkten niet meer.' Economische schade van stroomstoringen in het MKB. EIM, mei 2006.
- Capacity to spare? A cost-benefit approach to optimal spare capacity in electricity production. CPB, juni 2004.
- Zwakke EZ analyse elektriciteitsmarkt dupeert consument. VEMW, december 2003.Gerelateerde artikelen:
Prijs elektriciteit fors gestegen.
Nederlandse stroom is duur. Niet door vrije marktwerking, maar door overheidsbelasting.


EnergieNed
TenneT
VEMW
EIM
Energie.nl
CPB Energie