Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
10 januari 2006

  Kerncentrale Borssele uiterlijk 2033 dicht.

De kerncentrale Borssele wordt uiterlijk in 2033 gesloten, tenzij het vanwege de veiligheid nodig is om eerder te sluiten. Het kabinet heeft afspraken gemaakt over de veiligheid van de centrale en investeringen in duurzame energie.

Dit staat in het ontwerp-convenant kerncentrale Borssele, dat staatssecretaris Van Geel (VROM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De uiterste sluitingsdatum is ook vastgelegd in een wetsvoorstel dat tegelijkertijd aan de Tweede Kamer is voorgelegd.

In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken dat de kerncentrale in Borssele uiterlijk in 2013 moet sluiten. De centrale is eigendom van Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

In het voorjaar van 2005 heeft het kabinet een onderzoek laten doen naar de gevolgen van sluiting in 2013 dan wel van langer openhouden.

Duurzame energie
In ruil voor het langer openblijven van de kerncentrale, gaan Essent en Delta, de aandeelhouders van EPZ, 250 miljoen euro extra investeren in duurzame energie.

Ook de overheid investeert 250 miljoen euro. Dit geld was anders bij een gedwongen sluiting van de kerncentrale in 2013 nodig geweest voor een schadevergoeding.

Het geld wordt tussen 2006 en 2012 ongeveer gelijk verdeeld over energiebesparing, CO2-opslag en hernieuwbare energiebronnen. In de begroting van 2006 is 60 miljoen euro gereserveerd voor innovatieve biobrandstoffen.

Naast een vermindering van CO2-uitstoot van 1,4 Mton per jaar, geven de maatregelen een extra impuls aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding.

Veiligheid
Uit onderzoek blijkt dat er vanuit veiligheidsoverwegingen geen onoverkomelijke bezwaren zijn om kerncentrale Borssele langer open te houden.

Wel zijn er in het ontwerp-convenant extra afspraken gemaakt over de veiligheid van de kerncentrale. In het convenant is bepaald dat de kerncentrale moet blijven behoren tot de 25% veiligste kerncentrales van de EU, VS en Canada. Elke vijf jaar wordt hiervoor een vergelijkend onderzoek ter controle uitgevoerd.

Afgesproken is dat de kerncentrale direct na de sluiting wordt ontmanteld, en niet na een wachtperiode van 40 jaar zoals tot nu toe was voorzien.

Bron: Persbericht ministerie van VROMGerelateerde artikelen:
Voorspelling kernenergie tot 2025
Met onder andere de politieke geschiedenis van kernenergie in Nederland em de toekomst van kernenergie in de wereld.
Misvattingen over energie
En hoe het dan wel zit:
"Kernenergie levert een belangrijke bijdrage aan de diversificatie van de energievoorziening en de vermindering van de koolstofuitstoot."
ITER stappenplan tot rendabele kernfusie
Ooit zal kernenergie echt schoon en veilig zijn. Ooit is na 2050.