Energie ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Reserve predictions ores and fossil fuels (Modelberekening)
door Loes Buijze

Fossiele brandstoffen (olie, gas en kool) vormen vandaag de dag onze belangrijkste energiebron. Een leven zonder deze brandstoffen is moeilijk voor te stellen. Toch is dit een scenario waar wel degelijk rekening mee moet worden gehouden. Het proces waarbij olie en gas worden gevormd in de aardkorst duurt miljoenen jaren. De snelheid waarmee wij de fossiele brandstoffen verbruiken ligt vele malen hoger. De reserves raken langzaam aan uitgeput

Er zijn reeds vele speculaties gemaakt over wanneer de grens is bereikt en de fossiele brandstoffen op zijn. Ook in dit onderzoek is geprobeerd een zo nauwkeurig mogelijk inschatting te maken. Bij het rekenen aan fossiele brandstof reserves moet allereerst onderscheid worden gemaakt tussen bewezen en speculatieve reserves. In onze berekeningen maken we gebruik van geschatte reserves. Ook moet de populatiegroei in de berekeningen worden meegenomen. Voor deze berekeningen gebruiken we het programma DemProj (Stover & Kirmeyer, 1997). Met dit computerprogramma kunnen voorspellingen worden gedaan over de bevolking van landen en regio's voor de komende 150 jaar. De data die ingevoerd moet worden bestaat uit het aantal mensen in het beginjaar, hun leeftijd en sexe, hedendaagse en toekomstige aannames over de mate van vruchtbaarheid, de leeftijdsverdeling van de vruchtbaarheid, de levensverwachting bij geboorte per sexe, het migratiepatroon en de magnitude daarvan. De data in dit onderzoek gebruikt is afkomstig van het U.S. Census Bureau. Met deze data maken we een voorspelling voor de komende 150 jaar. We benaderen deze curve lineair en gebruiken deze lineaire formule in ons model. Verder hebben we gegevens van het huidige verbruik van olie, gas en kool, de grootte van de reserves, de hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen en het energie verbruik van de wereld en afzonderlijke landen. Zo kan in Excel een eenvoudig model worden opgezet.

In onze eerste voorspellingen houden we het verbruik per persoon gelijk over de tijd. De jaren waarin de olie-, gas- en koolreserves zullen zijn uitgeput zijn dan respectievelijk 2067, 2057 en ~2160. Een meer waarschijnlijk scenario is dat het energieverbruik voor de niet-westerse bevolking zal toenemen en het verbruik van Noord-Amerika zal benaderen. In de volgende voorspelling werken we met de energie afkomstig uit olie, gas en kool samengenomen en is een verbruiksgroei van 2% per jaar meegenomen voor de wereldbevolking met uitzondering van de bevolking van de Verenigde Staten, dit verbruik blijft constant. In dit model is de energie afkomstig uit alle 3 de fossiele brandstoffen samen zal in dit geval toereikend zijn tot het jaar 2075 (zie ook figuur 1)

Wiki Petroleum geology
Voorspelling verbruik fossiele brandstoffen.


Alle voorspellingen gaan gepaard met veel onzekerheden. Hoe verder we vooruit kijken, hoe onzekerder het verloop van de bevolkingsgroei. Ook moet rekening worden gehouden met mogelijke nieuwe reserves en technieken om de brandstoffen te kunnen delven. We weten niet wat de wereldeconomie zal doen. De voorspellingen dienen steeds bijgesteld te worden aan de hand van nieuwe data. Toch laten de voorspellingen wel zien dat het einde in zicht is. De volgende generatie, zo niet onze eigen generatie, zal te maken krijgen met dit probleem. De noodzaak om te blijven zoeken naar nieuwe energiebronnen wordt steeds groter.


Bronnen:
-Stover, J. and Kirmeyer, S., 1997. DemProj: A computer program for making population projections, The Futures Group International and Research Triangle Institute.
-Marshak, S, 2003. Oil formation and trapping.
-Meer de, S. System Earth and the Challenge of Sustainable Development.
-Wikipedia organization, Petroleum geology.
-United Nations, 1983. Manual X: Indirect techniques for demographic estimation, New York, United Nations
-U.S. Census BureauGerelateerde artikelen:
Reserve lifetime predictions of some ores and fossil fuels.
Verslag modelberekening, Engelstalig hoofdartikel.
Wereld reserves fossiele brandstoffen
Overzicht toereikendheid voorraden aardolie, aardgas en steenkool en geografische spreiding.