Energie ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Toename duurzame energie te laag, ondanks nieuwe windturbines.
door Rolf Schuttenhelm

Volgens gegevens van het CBS is de elektriciteitsproductie uit windenergie tussen 2005 en 2006 met een derde gestegen, door de plaatsing van veel nieuwe windturbines met extra grote rotoren bij Delfzijl en in Flevoland en doordat het in 2006 bovengemiddeld hard heeft gewaaid. Toch dekte windenergie in 2006 nog maar 0,7% van het Nederlandse energieverbruik. Het nog steeds relatief kleine belang van windenergie blijkt ook uit de ontwikkeling van de totale opwekking van duurzame energie. Deze bleef tussen 2005 en 2006 beperkt tot een groei van slechts 8%. De toename van de productie van duurzame energie is vooral getemperd doordat de opwekking van elektriciteit uit biomassa in dezelfde periode met 5% is gedaald, terwijl het aandeel van biomassa in het totaal van duurzame energie in de jaren ervoor juist sterk was gestegen.

VROM Windenergie
ECN Biomassa
Windenergie scepsis
duurzame energie: toename windenergie, afname biomassa.
Duurzame energie uit binnenlandse energiebronnen

Inmiddels is 2,6% van de in Nederland verbruikte energie afkomstig uit duurzame bronnen, 0,2% meer dan in 2005. Mocht het tempo van jaarlijkse groei op hetzelfde niveau blijven liggen dan zal de totale productie van duurzame enrgie in 2020 met 5,4% weliswaar verdubbeld zijn, maar onder het doelstelling van (ruim) 10% van het totale energieverbuik blijven. Ook over een grotere tijdschaal bekeken blijft de toename van duurzame energie onder de maat. In de afgelopen tien jaar, waarin het meestoken van biomassa is begonnen, lag de gemiddelde toename op 2,5% per jaar. Bij voortzetting van die trend zou het aandeel duurzame energie in 2020 niet verder komen dan 6,1%.


Bron: Meer windenergie, minder biomassa. CBS, februari 2007.Gerelateerde artikelen:
Toekomst biomassa
Biomassa kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in de productie van duurzame energie. Het is wachten op de komst van speciaal gekweekte energiegewassen.
Broeikasgassen Nederland: doelstelling en uitstoot.
Meer beleid versus werkelijkheid. Om de doelstelling te halen dient de CO2-emissie jaarlijks met 2,3% te dalen, voorlopig stijgt deze met 1%.