HOESNEL.nl

Ontwikkelingen verlopen in de tijd, wij zijn altijd tot een voorspelling bereid.


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
Trends & Projecties
Publicaties
Wandeling langs nieuwe fenomenen in het Nederlands landschap.

In de serie "Wandeling langs nieuwe fenomenen in het Nederlands landschap" wordt de lezer langs uitgestippelde wandelroutes meegenomen naar locaties in Nederland waar de scheidslijn tussen nieuw en oud het scherpst is. Alle nieuwe fenomenen en elementen die vanwege de moderniteit niet meer zijn weg te denken uit het Nederlandse landschap worden op vernieuwende wijze onder de loep genomen. Centraal staat steeds de vraag in welke mate de oorspronkelijke waarde van het landschap verstoord wordt en in hoeverre er sprake is van toevoeging van een nieuwe waarde. Door middel van een wandeling wordt geprobeerd de verschillende thema's zoals geluidshinder, horizonvervuiling, versnippering of eutrofiŽring persoonlijk te ervaren. Daarnaast is er aandacht voor de cijfers en wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe fenomeen.

De serie is momenteel nog in ontwikkeling. Regelmatig zullen nieuwe artikelen, met gestandaardiseerde opzet en formaat, te lezen zijn op Hoesnel.nl. Bent u al geÔnteresseerd in publicatie van de reeks, dan kunt u contact opnemen via e-mail.


Reeds verschenen thema's:
- Geluidshinder
- Doorsnijding
- Vergrassing
- Lichtvervuiling
- Parklandschap
- Horizonvervuiling
- Schaalvergroting
- Herwaardering