Klimaatveranderinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Rijzend smeltwater - Smeltend landijs is hoofdoorzaak van stijging zeespiegel

Een artikel van Karel Knip over de zeespiegelstijging in de twintigste eeuw (zie onder) laat helder zien dat er een discrepantie bestaat tussen de waargenomen zeespiegelstijging gedurende de twintigste eeuw afgeleid uit peilschalen langs de kust (ongeveer 1.5 mm/jaar) en de som van de geschatte bijdragen van verschillende componenten (zoals het smelten van landijs em de thermische uitzetting van de oceaan), die slechts ongeveer de helft van de waargenomen stijging kunnen verklaren. De vraag is nu: zijn de gemeten waarden fout of zijn de schattingen voor de verschillende componenten niet in orde?

In het NRC artikel wordt deze discrepantie toegeschreven aan een onderschatting van de bijdrage van smeltend landijs in de modellen. Dit laatste is wat kort door de bocht, want ook de bijdrage van veranderingen in de zoetwaterhuishouding op de continenten (veranderingen in het bodemvocht, de rivierafvoer en de opslag in meren, bijvoorbeeld) kan (mede) verantwoordelijk zijn voor de discrepantie. Het is ook geen correcte weergave van de conclusies van het oorspronkelijke artikel van Miller en Douglas [2004] waarop het NRC artikel (mede) gebaseerd is.

De onnauwkeurigheid in de schattingen voor de bijdrage van het smeltwater is de afgelopen jaren sterk afgenomen, die in de bijdrage van de zoetwaterhuishouding is daarentegen (onveranderd) groot. Dit illustreert dat onze kennis over de zoetwaterhuishouding nog te kort schiet. Het lijkt daarom waarschijnlijker dat deze laatste bijdrage moet worden aangepast dan dat de huidige schatting voor de hoeveelheid smeltwater ongeveer een factor vier te laag blijkt.

Tenslotte is het maar de vraag of de waarnemingen van de zeespiegelstijging, afkomstig van enkele peilschalen langs de kust, representatief zijn voor het gemiddelde zeeniveau op aarde. Wat nu geinterpreteerd wordt als een globale zeespiegelstijging door een toename van de hoeveelheid water in de oceanen kan ook (deels) een herverdeling van het beschikbare zeewater zijn, die gepaard gaat met zeespiegeldaling elders.

Bronnen:
  • Rijzend smeltwater - Smeltend landijs is hoofdoorzaak van stijging zeespiegel, Karel Knip (NRC, 27 maart 2004)
  • Smeltwater, ingezonden reactie door Caroline Katsman (NRC, 18 april 2004)
  • Mass and volume contributions to twentieth century global sea level rise, L. Miller and B. C. Douglas (Nature, 25 maart 2004)


Bron oorspronkelijk artikel: KNMI 18 april 2004