Maatschappelijke ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Maatschappelijke
    ontwikkeling

     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
21 april 2006

  Cijferreligie in de politiek  (Trouw)

'Cijferreligie' is een term van Peter Cuyvers, eens zelf werkzaam in de sector van de 'semi-overheid'. Nadat hij voor de Nederlandse Gezinsraad een lovende brochure moest schrijven over een mislukt project met taalles voor allochtone moeders, brak Cuyvers met de gesubsidieerde sector en begon zijn eigen adviesbureau voor gezinsbeleid, jeugdzorg en opvoeding. Dankzij zijn ervaring in zowel de semi-overheidssfeer als de particuliere sector, kan Cuyvers als weinig anderen oordelen over de verspilling van publiek geld en de onmacht van de overheid om problemen efficiënt aan te pakken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau zouden volgens Cuyvers de gedachte in stand houden dat alles meetbaar en in cijfers uit te drukken is.

Enkele quotes:

,,Objectief meten en wegen, dat kan bij een brug. In de sociale en economische wetenschap is dat veel moeilijker, al doen het SCP en het CPB of dat niet zo is.’’,,Hun methode heet ’vragenlijst’. Zo’n methode is niet het geschikte instrument om je in mijn hoofd te bewegen. Je kunt nog wel aan iemand te vragen: ’Wat hebt u vijf minuten geleden gedaan?’ Maar de uitkomst zal minder zuiver zijn als je vraagt: ’Wat gaat u morgen kopen?’ Dan wordt het net zo onbetrouwbaar als een stembusonderzoek in een bananenrepubliek."

,,Toch bepalen zulke cijfers de politieke realiteit. Men zoekt eenvoudige ordeningsstructuren en cijfers voldoen daaraan. Het wordt cijferfetisjisme. Neem een onderzoek dat uitwijst dat het met 15 procent van de jongeren niet goed gaat. Waar komt dat cijfer vandaan: van een vragenlijst die ooit is afgenomen bij een paar duizend ouders, van wie 15 procent invulde dat ze wel eens professionele hulp hebben overwogen. Dat zegt dus nog weinig, maar 15 procent is een mooi cijfer voor de politiek. Het maakt het jeugdprobleem nijpend, maar ook beheersbaar."

,,De veiligheidsmonitoren zeggen dat het beter gaat met de veiligheid op straat. De burgers vinden het nog steeds een klerezooi. Door die prestatie-indicatoren verplichten wij de politie om fictieve cijfers te presenteren. Ga met agenten op straat praten en zij vertellen een andere werkelijkheid, die van de mensen van vlees en bloed. En het is het verschil tussen die twee werkelijkheden waarop de politiek wordt afgerekend."


Bron: J.P. Beck en K. Wieringa, Politiek / Cijfers als nieuwe religie. Trouw, 21 april 2006.Gerelateerde artikelen:
Geluk en zorgen in Nederland.
Meer sociaal-maatschappelijk onderzoek op basis van de vragenlijst.