Maatschappelijke ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Maatschappelijke
    ontwikkeling

     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Geluk en zorgen in Nederland
door Robin Mulder

De Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de toekomst van het land. Uit een enquête onder ruim 150.000 mensen die afgenomen is via 21minuten.nl blijkt dat men verwacht dat mensen in de toekomst minder gelukkig met Nederland zullen zijn dan nu. Veel mensen maken zich ook zorgen over het land. Deze zorgen zijn voornamelijk op het gebied van veiligheid en criminaliteit, de kosten van levensonderhoud en integratie van allochtonen.

Geluk in Nederland nu en toekomstverwachting volgende generatie.

Zorgen over Nederland: Veiligheid, levensonderhoud, integratie.

Allochtonen en minima zijn minder vaak gelukkig met Nederland (48%, respectievelijk 40% is (heel) gelukkig met Nederland versus 55% voor de gehele bevolking). Zij maken zich ook meer dan gemiddeld zorgen over het land. Deze zorgen hebben voornamelijk betrekking op hun persoonlijke problemen, zoals de kosten van het levensonderhoud en de sociale zekerheid.

Leidinggevenden zijn daarentegen vaker gelukkig met Nederland (66%). Ondernemers en leidinggevenden in loondienst maken zich relatief meer zorgen over de economische ontwikkeling dan de rest van de bevolking. Van deze groep noemt 23% economische ontwikkeling als een top 3 zorg. Jongeren en ouderen zijn vaker gelukkig met Nederland dan de rest van de bevolking. Ouderen maken zich wel meer dan gemiddeld veel zorgen over de toekomst van Nederland.

Vergelijking geluk en zorgen jongeren, ouderen, leidinggevenden, minima, allochtonen, vrouwen, ondernemers.

Naast de zorgen van Nederlanders is er ook gevraagd naar hoe zij de huidige maatschappij zien en wat zij hopen dat er in de toekomst aan zal veranderen.

Huidige samenleving en toekomstverwachting

Uit deze antwoorden blijkt dat de huidige samenleving redelijk ver afstaat van de gewenste samenleving. Mensen hopen in de toekomst voornamelijk te komen tot meer solidariteit, zij zijn van mening dat deze nu veel individualistischer is. Daarnaast wil men naar een samenleving toe waar de kwaliteit van het bestaan prioriteit krijgt boven het materiële succes. Mensen willen ook dat men in de samenleving ondernemender wordt, maar daarbij wel bescheiden blijft. Men hoopt eveneens op meer gelijkheid en voorspelbaarheid, de huidige ongelijkheid en onzekerheid die mensen ervaren zou in de toekomst volgens hen moeten veranderen. Ook zouden we iets zelfstandiger kunnen worden dan dat we nu zijn en mag het volgens de respondenten ook wel een tikje informeler, hoewel de huidige situatie en de gewenste situatie hier niet ver bij elkaar vandaan liggen.


Bron: 21minuten.nl