Mens & Dier


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Dier
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
tekenziekte FSME

  Toename teken en Lyme in Nederland

Het aantal besmettingen met de Lyme-ziekte, die kan worden overgebracht door een tekenbeet, is de afgelopen jaren in Nederland fors toegenomen. Huisartsen hebben in 2005 totaal 17.000 besmettingen met Lyme geconstateerd. In 2001 waren dat nog 12.000 besmettingen. Het aantal gevallen van Lyme is sinds 1994 verdrievoudigd.

Van alle teken in Nederland zou ongeveer een kwart drager zijn van de bacterie Borrelia burgdorferi die bij mensen kan leiden tot de Lyme-ziekte. Jaarlijks lopen naar schatting meer dan een miljoen Nederlanders een tekenbeet op.

RIVM teek advies
Wiki Lyme-ziekte
Ontwikkeling aantal Lyme gevallen Nederland.
Ontwikkeling aantal Lyme-besmettingen in Nederland tussen 1994 en 2005. Bron: RIVM.


Uit de bovenstaande verspreidingskaarten blijkt dat het aantal gevallen van Lyme (en daarmee gepaard waarschijnlijk het aantal teken) zich sinds 1994 over Nederland heeft uitgebreid. In 1994 werden besmettingen met Lyme vooral veel geconstateerd in het Friese merengebied, delen van Drenthe en de zandgronden van Gelderland en Twente. Inmiddels is het besmettingsrisico in heel Nederland hoog.

De toename van het aantal teken kan verschillende oorzaken hebben. Door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur wordt het makkelijker voor de teek zich definitief in een gebied te vestigen en zich middels groot wild, zoals bijvoorbeeld reeën, te verspreiden naar andere (natuur)gebieden. Ook door klimaatverandering, met name het uitblijven van strenge winters, kan het aantal teken verder toenemen.


Bron: Ziekte van Lyme neemt toe. RIVM, april 2006.Gerelateerde artikelen:
Frühsommer Meningo Encephalitis in Europa.
Informatiepakket over de tekenziekte FSME, die voorkomt in Centraal- en Oost-Europa.
Invloed klimaatverandering op natuur en EHS.
Meer over de aanleg van nieuwe natuur en de Ecologische Hoofdstructuur
IPCC Temperatuurvoorspelling 2020.
Nederland 1,6 graden warmer, minder strenge winters?