Klimaatveranderinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Noordpoolijs is terminale patiŽnt
Door Frank Gevers

ROTTERDAM - De ijskap rond de noordpool heeft een rampzalige zomer achter de rug. Nog nooit is er zo veel van gesmolten sinds wetenschappers in 1978 begonnen het effect van de zomerzon op noordpoolijs te meten.


Foto Hollandse Hoogte

De angst bestaat dat een kritisch punt is overschreden en de poolkap zich niet meer zal herstellen. Er is misschien zelfs sprake van een vicieuze cirkel. Minder ijs zal in een almaar sneller tempo tot nůg minder ijs leiden, met ingrijpende klimaatveranderingen als gevolg.

Volgens het National Snow and Ice Data Centre in de Amerikaanse staat Colorado hebben satellietbeelden uitgewezen dat de noordpoolkap - een reusachtige vlakte van bevroren zeewater - in augustus 18,2 procent kleiner was dan gemiddeld voor deze maand geldt. Het is misschien wel duizenden jaren geleden dat er zoveel ijs verloren is gegaan.

Het Amerikaanse instituut vreest dat de staat van het poolijs te vergelijken is met die van een terminale leverpatiŽnt. Zoals een beschadigde lever minder afvalstoffen kwijt kan en juist daardoor nůg zwaarder beschadigd raakt, zo zal het poolijs door stijgende temperaturen sneller smelten, daardoor minder makkelijk warmte kwijt kunnen, daardoor nog sneller smelten... enzovoorts.

Het zogeheten albedo-effect speelt een belangrijke rol: ijs kaatsts 80 procent van het zonlicht terug. Dit effect gaat grotendeels verloren als een groot deel van de oppervlakte van de poolzee niet meer bevroren is. Zeewater slaat warmte op, waardoor het poolgebied het vermogen weer op te vriezen almaar verder verliest.

In september 2002 werd een minimum aan ijs gemeten. Meestal volgt na zo’n dieptepunt in de jaren daarna een herstel, maar dat gebeurde in 2003 en 2004 niet. De maanden juli en augustus van dit jaar waren zelfs de slechtste ooit gemeten, waardoor de kans groot is dat er deze september nog minder ijs is dan in 2002.

Op grond van dit alles vermoedt het onderzoeksinstituut dat er sprake is van een onomkeerbare neerwaarste trend.

Het smelten van zee-ijs heeft op zich weinig gevolgen. Het zeeniveau stijgt er niet door. Warmer zeewater zal wťl wereldwijd tot een warmer klimaat leiden, waardoor bijvoorbeeld de gletsjers van Groenland in rap tempo smelten. En als die de oceaan in glijden, dan behoort een stijging van het zeeniveau met zes meter in de komende tientallen jaren tot de mogelijkheden. En dan zal zo ongeveer elke bevolkingsconcentratie aan om het even welke kust door overstromingen worden bedreigd. Vooral voor Nederland, dat mondiaal gezien eigenlijk geheel uit kustgebied bestaat, is dit een weinig opwekkend perspectief.

Oorspronkelijk artikel: AD

Gerelateerde artikelen:
De echte kustlijn van Nederland
Trek een slordige lijn van Groningen naar Goes. Leuk initiatief. Moeten ze em wel ieder jaar netjes een paar meter naar het zuidoosten opschuiven.  
Neo-Atlantis: Dutch Responses to Five Meter Sea Level Rise
Wat zijn de gevolgen van 5 tot 6 meter zeespiegelstijging voor Nederland?
Bereiken we deze stijging al in 2130, pas in 2130 of weet eigenlijk nog steeds niemand wat ons te wachten staat?  
Rijzend smeltwater - Smeltend landijs is hoofdoorzaak van stijging zeespiegel
Als landijs smelt, stijgt de zeespiegel. Dat de zeespiegel stijgt wordt ook voor de Nederlandse kust gemeten. In dit artikel worden positieve discrepanties van enkele millimeters toegeschreven aan allerlei factoren anders dan het afsmelten van landijs. Leuk zolang het over millimeters gaat.  
Binnen tien jaar ijsvrije vaarroute rond Noordpool
en in 2080 kan je 's zomers in de hele Noordelijke IJszee ongestoord zwemmen. Inderdaad, zo kan je alles positief bekijken.  
Noordpoolijs binnen honderd jaar gesmolten
Oudere Nasa-studie die het in de derde dimensie bekijkt. Sinds 1978 wordt de ijslaag elke tien jaar 9 procent dunner. De zeespiegel zal niet stijgen, want er is geen invloed op de Zuidpool. Groenland wordt dus over het hoofd gezien.