Mens & Dier


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Dier
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Risicogroep griepvirus steeds groter door vergrijzing


De grootte van de risicopopulatie neemt toe door de dubbele vergrijzing: het aantal 65-plussers neemt toe, evenals het aantal risicoaandoeningen in deze groep. Daarnaast neemt het aantal mensen met een risico-indicatie vermoedelijk toe door een verbetering in de (vroege) diagnostiek in de huisartspraktijk van onder andere diabetes mellitus en cardiovasculaire aandoeningen. Ook in de komende jaren zal de risicopopulatie toenemen. Huisartsen zullen hierdoor meer werk moeten verzetten om de vaccinatiegraad te handhaven (Tacken et al., 2003).

Bron: Heijnen ML, preventie van Influenza, 7 december 2004.


Gerelateerde artikelen:
Bevolkingsprognose 2050
Hoe zit het nou precies met die vergrijzing?