Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Aardgasproductie Nederland tot 2012

Nederland hoort samen met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen tot de drie grootste aardgasproducenten van Europa. Meer dan een kwart van de Europese aardgasvoorraden liggen in Nederland, overeenkomend met bijna een procent van de totale aardgasvoorraad van de wereld.

Onderstaande figuur presenteert de ontwikkeling van de aardgasproductie tussen 1990 en 2004, met een prognose voor de productie tot 2012. Er is een onderverdeling gemaakt tussen de aardgasproductie uit Groningen, uit overige gebieden en uit nog te ontwikkelen en nog te ontdekken voorkomens.

Productie aardgas Nederland vanaf 1990 met prognose tot 2012

Voorspelling aardgasproductie Groningen en overige Nederland.


Uit de bovenstaande figuur blijkt dat de voorkomens buiten Groningen die nu in productie zijn, de komende jaren duidelijk minder aardgas zullen leveren. Deze afname wordt naar verwachting grotendeels gecompenseerd door aardgasproductie uit nieuwe velden. De Groningse aardgasproductie blijft de komende jaren ongeveer constant.

De prognose voor de aardgasproductie wordt direct bepaald door een kunstmatig productieplafond. Met het oog op economische stabiliteit en het behoud van aardgasreserves voor de toekomst, heeft het ministerie van Economische Zaken bepaald dat de jaarlijkse aardgasproductie over de periode van 2003 tot 2007 gemiddeld 76 miljard kubieke meter mag bedragen. Tussen 2008 en 2012 is het productieplafond ingesteld op 70 miljard kubieke meter aardgas per jaar.

Toch hebben ook de schijnbaar kleine schommelingen van jaar tot jaar in de gasproductie nadrukkelijke economische effecten. In de grafiek is zichtbaar dat de gasproductie in 2004 groter was dan in 2003. Het verschil bedraagt 8,8 miljard kubieke meter aardgas, ofwel een toename in de aardgasproductie van 13%. Door de productieverhoging namen ook de aardgasinkomsten van de Nederlandse Staat toe. Het directe effect was 0,3% economische groei, overeenkomend met 21% van de totale groei van de Nederlandse economie in 2004.

De aardgasreserve van de Groningse velden is veel groter dan de overige Nederlandse velden. Wanneer de productie van de overige velden daalt, zal het Groningse aardgas in de nabije toekomst een balansfunctie vervullen tussen vraag en aanbod.

bronnen:
-Olie en gas in Nederland, jaarverslag 2004 en prognose 2005-2014, MNP.
-Hogere aardgasproductie goed voor economische groei. 17 mei 2005, CBS.Gerelateerde artikelen:
Plafond gaswinning Groningen kost geld.
Kosten-baten-analyse van het CPB.
Kerncentrale Borssele uiterlijk 2033 dicht.
Meer over politiek en energie in Nederland.