Mens & Dier


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Dier
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Afname habitat tijgers

Volgens een grootschalig onderzoek van het WNF zet de daling van het aantal tijgers en de afname van de voor tijgers geschikte leefgebieden zich voort. Het totale aantal tijgers wordt nu geschat op slechts 5000 tot 7000 in een leefgebied dat in de afgelopen tien jaar met maar liefst 40% is afgenomen.

In de periode voor de moderne grootschalige beÔnvloeding van landschap en omgeving door de mens kwam de tijger voor in uitgestrekte delen van AziŽ, inclusief delen van West-China, Kazachstan en rond de Kaspische Zee. Het grootste aaneengesloten leefgebied lag in zuidoost AziŽ, van de oostelijke kuststrook in SiberiŽ, via het oostelijk deel van China, geheel Indochina en MaleisiŽ tot in geheel India en de zuidflank van de Himalaya. Ook geheel Sumatra en Java behoren tot het oorspronkelijke leefgebied van de tijger.

Save the tiger fund
WNF Tijger
Wiki Tijger
Afname leefgebied tijgers in AziŽ.

Historische en resterende habitat tijgers in AziŽ. Bron: WNF

Volgens het WNF resteert van het oorspronkelijke leefgebied van de tijger nu nog 7%. De resterende tijgers leven in kleine, sterk versnipperde gebieden verspreid over India, ook nog steeds verspreid op Sumatra en MaleisiŽ en versnipperd in Vietnam, Laos en Cambodja. De grootste overgebleven geschikte gebieden met tijgers zijn het huidige leefgebeid van de Siberische tijger, langs de kust bij de grens tussen China en Rusland, en het grensgebied tussen Thailand en Myanmar (Birma) en het grensgebied tussen India en Myanmar.

Toekomst
In het onderzoek wordt melding gemaakt van 76 "tijgerlandschappen", die potentieel levensvatbare populaties kunnen onderhouden. Omdat kleine en versnipperde leefgebieden slecht in staat zijn duurzaam voortbestaan te garanderen, moet volgens de studie van het WNF vooral de bescherming van de 20 belangrijkste tijgerleefgebieden worden verbeterd.

Het WNF hoopt de 13 landen waar nu nog tijgers in het wild voorkomen om de tafel te krijgen om maatregelen te bespreken ter bevordering van het voortbestaan. De autoriteiten zouden naast natuurbeheer voor het behoud van de leefgebieden ook moeten optreden tegen het stropen van tijgers en de handel in en vraag naar huiden en andere producten van tijgers.


Bron: Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. WNF, juli 2006.Gerelateerde artikelen:
Rode lijst bedreigde diersoorten 2006.
De tijger is ťen van de ruim 16 duizend bedreigde soorten.
Afname biodiversiteit gaat verder.
In 2050 waarschijnlijk 7% totale mondiale biodiversiteit verdwenen. Van de 'historische biodiversiteit' resteert dan slechts 63%.
Bevolkingsomvang India wordt groter dan China.
Meer mensen, minder tijgers.
Grote verschuiving wereldeconomie: BRIC-economieŽn worden machtiger dan G6
In 2050 is China de grootste economie van de wereld en India de nummer drie. Meer fabrieken en snelwegen, minder tijgers.