Mens & Dier


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Dier
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Afname aantal melkkoeien in Nederland

De totale omvang van de Nederlandse melkveestapel is de afgelopen tien jaar met 16% afgenomen. In 1995 waren er in Nederland in totaal nog 1.589.655 melkkoeien, afgelopen jaar bedroeg het aantal 1.345.173 melkkoeien. In dezelfde periode is het aantal melkveehouderijen met 34% afgenomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de regionale verschillen in de afname van de melkveestapel groot zijn. In de provincies Brabant, Limburg en Gelderland verminderde het aantal melkkoeien in de afgelopen tien jaar met ongeveer een kwart, terwijl in Friesland het aantal koeien slechts met 6% afnam en in Groningen en Zeeland het aantal zelfs toenam.

De oorzaak van de achteruitgang van de melkveestapel is volgens het CBS de aangescherpte mestwetgeving. In de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland worden de melkkoeien vooral gehouden op intensieve melkveehouderijen, waar de koeien weinig ruimte hebben en de boer weinig land heeft om de mest op af te zetten. In het westen en noorden van het land is de melkveehouderij minder intensief, met een lager aantal koeien per hectare cultuurgrond. In die provincies zijn de gevolgen van de strengere mestwetgeving minder nadrukkelijk zichtbaar.

CBS Landbouw
MinLNV Veehouderij
Ontwikkeling aantal melkkoeien per provincie.
Ontwikkeling aantal melkkoeien per provincie.


Uit bovenstaande figuur blijkt dat inmiddels Friesland de provincie is met nadrukkelijk het grootste aantal melkkoeien.


- Melkkoe krijgt weer de ruimte. CBS, 6 juni 2006.
- Landbouwtelling met indelingen naar bedrijfstypen per regio, CBS StatLine.Gerelateerde artikelen:
Nieuw mestbeleid verlaagt milieubelasting.
Maar in agrarisch gebied blijft de concentratie stikstof en fosfor in het oppervlaktewater nog steeds te hoog.
De toekomst van de landbouw in Nederland.
Landbouw verdwijnt op veel plaatsen als dominante functie en bepaler van het landschap.