Klimaatverandering


home
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Terugkoppeling temperatuur en CO2
door Rolf Schuttenhelm

Volgens recent onderzoek van de Universiteit Wageningen is de positieve terugkoppeling tussen temperatuur en CO2 groter dan gedacht. Zoals volgens de broeikastheorie inmiddels bekend is dat een stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer leidt tot temperatuurstijging, blijkt ook dat, volgens natuurlijke processen, een stijging van de temperatuur leidt tot een toename van de CO2-concentratie. Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met het Duitse Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung en het Britse Centre for Ecology and Hydrology en stemt overeen met een recente studie van de American Geophysical Union.

Om zeker te zijn dat het verband tussen temperatuur en CO2 ook een natuurlijke oorzaak heeft, hebben de onderzoekers ondere gekeken naar monsters van poolijs uit de voor-industriële periode. Zo vonden ze onder andere een verband tussen de relatief koude periode van de Kleine IJstijd, van 1550 tot 1850, en een verlaagd CO2-gehalte in de ijsmonsters uit dezelfde tijd.

Alhoewel er veel theoretische verbanden bestaan tussen temperatuur en CO2-gehalte, noemen de onderzoekers een positieve terugkoppeling in het bijzonder: Bij opwarming van de aarde neemt de menging van diepe oceaanstromingen en het water aan het oppervlak van de oceanen af. Hierdoor daalt de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor algen hoog in de waterkolom, terwijl algen een belangrijke factor vormen bij de opname van CO2 uit de atmosfeer.

Wageningen Klimaat
Geofysical journal
Potsdam Climate
CEH Climate change
Verband tussen temperatuur en CO2.
Verband tussen temperatuur en CO2-gehalte van de atmosfeer over de ijstijd-cycli.
Bron: Scheffer, Brovkin en Cox, ongepubliceerd.


In bovenstaande figuur is de relatie tussen de temperatuur en het CO2-gehalte van de atmosfeer goed te zien. De ijsmonsters uit een periode van sterke temperatuurstijging, zoals het begin van het vorige interglaciaal, ongeveer 130.000 jaar geleden, bevatten aanmerkelijk meer CO2 dan ijsmonsters die gevormd zijn tijdens een van de ijstijden. Ook de stijging van de temperatuur en de CO2-concentratie in de huidige periode, het Holoceen, die ongeveer 10.000 jaar geleden begon, is in de figuur goed te zien. De onderzoekers concluderen uit de historische meetreeksen dat temperatuur en atmosferische CO2-concentratie in een veel sterker natuurlijk verband staan.

De gevolgen van de studie met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van de temperatuur op aarde kunnen groot zijn. De huidige temperatuurstijging zal zorgen voor een verdere toename van de CO2-concentratie, die dan de temperatuurstijging zal versnellen. Volgens de onderzoekers zou het kunnen dat de voorspellingen met betrekking tot temperatuurstijging met 50% naar boven moeten worden bijgesteld.


Bron: Opwarming aarde versnelt zichzelf. Wageningen Universitiet, mei 2006.


Gerelateerde artikelen:
Eerste voorspellingen IPCC rapport 2007 bekend.
Meest recente temperatuur- en CO2-studie van het IPCC: Een van de modellen gaat uit van een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden tot 2050 en 2,5 tot 4,1 graden tot het jaar 2100.
IPCC Temperatuurvoorspelling 2020.
Geschatte temperatuurontwikkeling voor o.a. Groenland en Nederland tot 2020 op basis van gegevens IPCC.
IPCC Temperatuurvoorspelling 2050.
Idem, tot 2050.
Voorspellingen CO2-emissie.
Verschillende scenario's toename humane CO2-emissie tot 2100.