Mens & Milieu


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Milieu
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Omvang fijnstofprobleem kleiner dan eerder aangenomen.
door Rolf Schuttenhelm

De concentratie fijnstof boven Nederland blijkt de afgelopen jaren lager te zijn geweest dan eerder werd aangenomen. Volgens een studie van het MNP kan ook de prognose van de fijnstofconcentratie en -emissie voor de toekomst omlaag.

Vanuit de jaren '90 van de vorige eeuw is een gestage afname van de concentratie fijnstof in de lucht boven Nederland waargenomen. Extrapolatie van die trend leverde een bepaalde verwachte waarde op voor de huidige concentratie fijnstof. Recente metingen geven echter andere waarden: In 2004 en 2005 was de gemeten concentratie fijnstof in de lucht boven Nederland 10 tot 15% lager dan verwacht.

MNP Luchtvervuiling
Ontwikkeling fijnstofconcentratie in Nederland.


Het MNP neemt aan dat de afname een structurele ontwikkeling is en dat deze dus ook invloed heeft op de voorspellingen ten aanzien van de concentratie fijnstof in de toekomst. Voor 2010 wordt aangenomen dat een groot deel van west-, midden- en zuid-Nederland dat volgens de oude prognose net boven de kritische norm van 32 µgram fijnstof per kubieke meter lucht uitkwam, er nu net onder zal liggen. De resterende knelpunten liggen voornamelijk rond grote steden en snelwegen in de Randstad.

Het verwachte effect van de verbeterde luchtkwaliteit is gering, 10 tot 15% verbetering, overeenkomend met de afname van de concentratie fijnstof.

Ook voor de politieke doelstelling verandert weinig. Het nationale beleid richt zich op het beperken van de concentratie tot onder de kritische waarde. Dat doel wordt in de toekomst misschien makkelijker haalbaar, maar op dit moment wordt de grenswaarde door heel Nederland nog op grote schaal overschreden.

De toekomstige emissie van fijnstof in Nederland is onder invloed van een gewijzigde economische verwachting (minder intensief handelsverkeer en verdere verschuiving richting diensteneconomie) en toepassing van beleidsmaatregelen, zoals roetfilters, ook naar beneden bijgesteld, zoals valt te zien in onderstaande figuur.

Prognose fijnstofemissie tot 2020.


Volgens de voorspelling zal ook de fijnstofemissie in 2010 10 tot 15% lager zijn dan in het jaar 2000, een afname die overeenkomt met 8 miljoen kg. Door een combinatie van nieuwe economische scenario-inzichten en nieuwe beleidsmaatregelen zal de emissie van fijnstof in de periode van 2010 tot 2020 ongeveer constant blijven, zie de streepjeslijn, hetgeen een verlaging van ongeveer 10% ten opzichte van de oude prognose inhoudt.


Bron: J.P. Beck en K. Wieringa, Nieuwe inzichten in de omvang van de fijnstofproblematiek. MNP, maart 2006.Gerelateerde artikelen:
Toekomstverkenning luchtkwaliteit Nederland.
Met huidige en toekomstige concentraties NO2, fijnstof, ozon en SO2 boven Nederland.