Mens & Milieu


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Milieu
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Roetfilters, Nederland en de EU
door Rolf Schuttenhelm

Roetfilters dienen om de onverbrande delen van dieselbrandstof af te vangen. Wanneer dieselmotoren zijn voorzien van een roetfilter, is de uitstoot van roet 30 tot 95% lager.

Roetdeeltjes afkomstig van dieselmotoren in het Nederlandse wegverkeer, dragen bij aan de hoge fijnstofconcentratie die wij hier hebben. Fijn stof is bijvoorbeeld schadelijk voor de gezondheid van astmapatiŽnten. Naar schatting sterven in Nederland jaarlijks een paar duizend mensen een vroegtijdige dood, die direct in verband staat met blootstelling aan fijn stof. Van alle mensen die jaarlijks in Nederland overlijden, zou bij maar liefst 10% een verband bestaan met inademing van fijn stof. Vanwege het gezondheidsrisico is in de EU een collectieve norm vastgesteld voor de maximaal toegestane concentratie fijn stof. In Nederland en BelgiŽ wordt die norm momenteel nog op veel plaatsen overschreden, onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid en dus de grote hoeveelheid wegverkeer, maar vooral door de ongunstige ligging ten opzichte van industriŽle centra in het buitenland.

VROM roetfilters
Herkomst fijnstof in Nederland 2002.

Herkomst fijnstof Nederland in 2002. Bron: VROM.


Nederland streeft bewust naar verlaging van de fijnstofemissie. Omdat de grootste bron van fijn stof in Nederland, de buitenlandse industrie, niet direct kan worden aangepakt, richt de Nederlandse overheid zich op beperking van de binnenlandse fijnstofemissie.

Zo komen in Nederland, om de EU-norm niet verder te overschrijden, enkele bouwprojecten in het geding, omdat tijdens de werkzaamheden de fijnstofconcentratie kan toenemen. Een andere bron van fijn stof die de Nederlandse overheid probeert aan te pakken is de emissie door diesel-wegverkeer. Als enig land in Europa bestaat er in Nederland een subsidieregeling bij de aankoop van nieuwe dieselauto's met roetfilter. De subsidie bestaat uit een verlaging van de aankoopbelasting met 600 euro. Ook bestaat er in Nederland een subsidieregeling om de kosten voor het achteraf inbouwen van een roetfilter te verlagen. Vanaf 1 juli 2006 betaalt de Nederlandse overheid zelfs 80% van de kosten. Naast deze stimuleringsregelingen wil de overheid in de toekomst roetfilters op nieuwe dieselvoertuigen verplicht stellen. Vanaf 1 januari 2007 zouden in Nederland alle nieuw verkochte diesels voorzien moeten zijn van een roetfilter.

Opmerkelijk genoeg wil de Europese Commissie deze milieudoelstelling verbieden. De EC stelt dat de interne Europese markt door de Nederlandse maatregel verstoord kan raken en dat Nederland roetfilters op zijn vroegst verplicht mag stellen in 2009.

Het kabinet gaat tegen de uitspraak van de Europese Commissie in beroep omdat het vindt dat gezondheid in dit geval zwaarder weegt dan het belang van de interne markt en omdat de normen bedrijven stimuleren roetfilters te ontwikkelen.


Bronnen:
-Van Geel in beroep uitstel roetfilters. persbericht VROM, 24 mei 2006.
-Verslag over de beoordeling van luchtkwaliteit in Nederland in 2002. VROM, 2002.Gerelateerde artikelen:
Omvang fijnstofprobleem kleiner dan eerder aangenomen.
Geen reden om uitstootbeperkende maatregelen te blokkeren: De huidige EU-norm wordt nog steeds op veel plaatsen overschreden. Zelfs in 2010 zal dat op een aantal plaatsen in de randstad zo zijn. Hoogstwaarschijnlijk geldt in 2010 bovendien een nieuwe, scherpere norm.
Toekomstverkenning luchtkwaliteit Nederland
Meer over de ontwikkeling van ondere andere fijn stof.