Mens & Milieu


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Milieu
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Bevolking en werkgelegenheid volgen woningaanbod
door Rolf Schuttenhelm

De regionale verdeling van bevolking, werkgelegenheid en woningaanbod hangen sterk samen. Het Centraal Planbureau heeft onderzocht welke grootheid volgend is en welke sturend. Volgens het onderzoek is het regionale aanbod van woningen in Nederland een sterk bepalende factor voor migratie. Werkgelegenheid blijkt op de lange termijn te ontstaan juist daar waar de meeste mensen zijn gaan wonen, omdat het hoge arbeidsaanbod daar zorgt voor een neerwaartse druk op de lonen.

CPB ruimte
Toename woningaanbod Nederland 1973-2002.

Toename woningaanbod Nederland 1973-2002. Bron: CPB.


Uit bovenstaande figuur blijkt dat in de periode tussen 1973 en 2002 het woningaanbod vooral is toegenomen in de regio's Kop van Noord-Holland, Utrecht, Salland, de regio rond Breda in westelijk Noord-Brabant en de hele oostelijke helft van Noord-Brabant, inclusief aangrenzend Limburg.

Toename bevolking Nederland 1973-2002.

Toename bevolking Nederland 1973-2002. Bron: CPB.


De bevolkingstoename is in dezelfde periode het hoogst in de regio's Kop van Noord-Holland, noordelijk Drenthe, Utrecht, de Betuwe en het noordoosten van Brabant.

Toename werkgelegenheid Nederland 1973-2002.

Toename werkgelegenheid Nederland 1973-2002. Bron: CPB.


De werkgelegenheid is tussen 1973 en 2002 het sterkst gegroeid in de regio's Kop van Noord-Holland, Utrecht, noord-Drenthe, Salland en noordoost-Brabant. De ruimtelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid suggereerd een sterk verband met de ontwikkeling van het woningaanbod en de regionale bevolkingsgroei.

In theorie kan een regio die zichzelf sterker op de kaart vertegenwoordigd wil zien, door nieuwbouw zorgen voor een groter woningaanbod. Het grote woningaanbod trekt dan nieuwe mensen aan, die op hun beurt de werkgelegenheid in de regio vergroten. In de komende decennia zal de Nederlandse bevolking niet of nauwelijks groeien. Kijkend naar de toekomst kan dan de vraag gesteld worden of het risico bestaat dat verschillende regio's in Nederland in een onderlinge concurrentiestrijd kunnen geraken in een poging zoveel mogelijk burgers te huisvesten.


Bron: Housing supply and the interaction of regional population and employment. CPB, mei 2006.Gerelateerde artikelen:
Toekomstverkenning ruimtelijk beleid Nederland.
Invloed van burgers en lokale overheden bij ruimtelijke ordening neemt toe.
Bevolkingsprognose 2050.
De demografische noodzaak voor nieuwbouw lijkt niet zo groot.