HOESNEL.nl

Ontwikkelingen verlopen in de tijd, wij zijn altijd tot een voorspelling bereid.


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
Trends & Projecties
Publicaties
Hoesnel.nl vormgeving

Hoesnel.nl is een informatiesite. Onze doelstelling is het leveren van overzicht in de geldende, wetenschappelijke inzichten met betrekking tot onderwerpen waarvan men de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.

Wij hebben daarom bewust gekozen voor inhoud boven vorm. Niets mag ten koste gaan van duidelijkheid en overzichtelijkheid. Daarom presenteren wij alle informatie in grote, zwarte letters tegen een witte achtergrond, centraal in het scherm. Om afleiding te voorkomen zijn de randen breed en wit. Om de navigatie eenvoudig te houden vindt u links in het scherm de interne koppelingen en rechts de externe koppelingen. Alle koppelingen zijn blauw weergegeven. Afbeeldingen hebben bij ons altijd een illustratieve waarde.